TRENINGSPROGRAM

Abonnement - Salgstrening  for bedriftsmarkedet

Salg er enkelt men føles komplisert.

Dette er et treningsprogram for å utvikle salget slik at du gjennomfører enkelt, uanstrengt og med solide og stabile resultater. 

Ved endt og gjennomført program vil du kunne kjøre kundemøter og salgsprosesser på et stabilt høyt nivå.Normal text.

5 dagers prøvetid før du må betale.
Write your awesome label here.

Tren når du kan, paus når du trenger, stopp når du vil.

Full tilgang til hele treningsprogrammet. Du bestemmer fremdriften og tempoet du vil trene i.
Betal per måned - du bestemmer selv når du vil avslutte. Vi anbefaler minimum i 3 måneder.
Det du i gang med er ferdighetsutvikling. Det skjer over tid, gjennom erfaring og refleksjon.
PS: 1-1 sparring og gruppebasert erfaringsutvekslinger og Q&As kan kjøpes utenom abonnementet.
Guaranteed Security using one of the most advanced encrypted systems on the market.
The information in this page is being processed and encrypted securely using industry-leading encryption and fraud prevention tools.
TRENINGSPROGRAM

Salgstrening  for rådgivere og selgere i bedriftsmarkedet

Salg er enkelt men føles komplisert.

Her har du et treningsprogram for å utvikle salget ditt slik at du gjennomfører enkelt, uanstrengt og med solide og stabile resultater. 

Når du har gjennomført programmet kjører du salgsprosesser på et stabilt høyt nivå.rmal text.
Write your awesome label here.
  • 13 Moduler
  • 10 PDF'er
  • 1  Kursbevis
  • 5  Gruppesamlinger *

* Inkludert i "TREN MED ANDRE". Tilvalg for "TREN ALENE".

* Inkludert i "6-Månedersprogrammet". Tilvalg for "Månedsabonnementet".

Mål

Gjøre deg i stand til å skaffe og gjennomføre kundemøter, samt lede salgsprosesser, enkelt og uanstrengt på et stabilt høyt nivå.

Hvem passer det for?

Absolutt alle som selger i bedriftsmarkedet, uavhengig av rolle og bransje.

Prosjektledere, salgsledere, selgere, konsulenter og rådgivere.

 Om treningsprogrammet

Hovedutfordringen
Løsningen
Gjennomføring
Din og min rolle
Rådgivere og salg

Dette hindrer flest selgere

Mange tror du må være en spesiell type for å være en god selger, og at "gode" kundemøter vurderes etter hvor god stemning du hadde i møtet. Eller hvor godt du følte deg.
De aller fleste er også redde for å bli avvist – få et nei. Denne følelsen er sterkest når vi skal ringe nye kunder. Derfor bruker mange utrolig mye tid på å motivere seg til denne aktiviteten. Også når vi skal ringe eksisterende kunder.
  • Struktur - jobber tilfeldig
  • Tid - Ikke satt av nok tid. Mangler kontinuitet i salgsarbeidet sitt
  • Innvendinger - De er redd dem, fordi de ikke vet hvordan takle dem.
  • Metoder - Feil, eller mangelfulle metoder
  • Ikke forstått sin rolle - hva som skal til for å fylle rollen er uklar.

I tillegg vet mange ikke hvorfor de egentlig lykkes når de lykkes, derfor blir det vasnkelig å gjennskape.
Mange er også veldig reaktive - de venter på at kunder kommer til dem.
Interessant nok, er mange selger og rårdgivere på sitt beste når de ikke tenker på at de selger.

Beskrivelse av programmet

Du får et 100% konkret treningsprogram som vil løfte deg dit du ønsker ferdighetsmessig, uavhengig av nåværende nivå.

Vi rydder i alle ideene mange har om salg og det å selge, og gir deg strukturer og metoder som beviselig gir resultater - som lar deg gjennomføre salget enkelt, uanstrengt og med stabilt gode resultater.

I møte med kunder blir du roligere, tydeligere og mer direkte. Dette skaper tillit, god forståelse og som en konsekvens, gode resultater.

Programmet baserer seg på 20 års beste praksis i utvikling av selgere og rådgivere.
Alt er hentet fra virkeligheten og virker derfor i virkeligheten.

Slik gjør vi det

Trening skjer i
Ettersom salg er en ferdighet og dermed en treningssak vil treningen din foregå i praksis med kunder.
Programmet er digitalt og består av forklarings- og instruksjonsvideoer, interaktive videoer, refleksjons- og egenevalueringsoppgaver, nedlastbare metoder og tips samt samlinger på Teams.  
Følger du programmet skritt for skritt vil du få helt konkrete måter å jobbe på, hvor du bør fokusere først og hvordan du gjennomfører dette.
Du trener i deres daglige virker og programmet via nettsiden vår og in2win-appen*
* Lanseres 01.04.22

Jeg blir med deg som trener i videoene, oppgavene og i Teams-samlingene (tilleggskjøp for abonnenter, inkludert i 5-månedersprogrammet) treningsprogram. Om du har spørsmål underveis står du fritt til å sende disse fortløpende til Andreas.

For å få resultater må du gjennomføre

Gjennomføring er en forutsetning for utvikling.
Skal du ha godt utbytte av dette programmet, må du gjennomføre som avtalt til avtalt tid.
Rådgivere er selgere
Mange rådgivere ser ikke på seg selv eller det de gjør som å salg.
Faktum er at salg er kjernen i det de gjør.

For å kunne gi råd er du nødt å forstå 100% hva som er den egentlige utfordringen til kunden. Det er salg.

Salg handler om 2 ting:
1. Forstå hva kunden egeletig trenger
2. Hjelpe dem å velge en riktig, komplett løsning.

Jo bedre du forstår kundens egentlige behov

Programoversikt

Kundemøtet er din viktigste arena

Write your awesome label here.
Hva er det kunden egentlig trenger?
Å forstå det er formålet med kundemøtet. For først når du forstår deres egentlige behov, kan du hjelpe dem med riktig løsning.

Jo bedre du forstår, jo bedre kan du løse.

Som kunde er det ingen følelse i verden som er bedre enn følelsen av å bli forstått.

Andreas B. Jacobsen

Jeg er din «wingman» gjennom treningsprogrammet. Jeg er der når du er usikker, når du har lyst til å gi deg og når du trenger et dytt.
Jeg er der når du lykkes og virkelig kjenner at du lever. Jeg er treneren din.
Patrick Jones - Course author
Created with